Новинки мебели

На данной странице представлена информация об общем собрании акционеров ПАО "Котовская мебельная фабрика", которое состоялось 2 апреля 2016 года.


Уведомление о проведении общего собрания акционеров ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Проекты решений общего собрания акционеров ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Образец бюллетеня для голосования (.pdf)

ПРОТОКОЛ №3 заседания наблюдательного совета ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

ПРОТОКОЛ №4 заседания наблюдательного совета ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Протокол реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 06.04.2016 року)

Список учасників загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 06.04.2016 року)

Протоколи лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 06.04.2016 року)

Протокол №1 загальних зборів акціонерів ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf) (розміщено 06.04.2016 року)

Висновок ревізійної комісії по річному звіту за 2015 рік ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 06.04.2016 року)