Новинки мебели

На цій сторінці розміщена інформація про річні загальні збори акціонерів ПАТ "Котовська меблева фабрика", яке призначене на 01 квітня 2017 року.


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства (.pdf)

Зразки бюлетенів для голосування (.pdf)

ПРОТОКОЛ №7 засідання наглядової ради ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

ПРОТОКОЛ №8 засідання наглядової ради ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

ПРОТОКОЛ №9 засідання наглядової ради ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

Список перших кандидатів до наглядової ради ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

Список перших кандидатів до ревізійної комісії ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

Проект статуту товариства в новій редакції (.pdf)

Проект кодексу принципів корпоративного управління товариства в новій редакції (.pdf)

Проект положення про загальні збори товариства в новій редакції (.pdf)

Проект положення про наглядову раду товариства в новій редакції (.pdf)

Проект положення про виконавчий орган товариства (.pdf)

Проект положення про ревізійну комісію товариства в новій редакції (.pdf)

ПРОТОКОЛ №10 засідання наглядової ради ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf)

Висновок ревізійної комісії по річному звіту за 2016 рік ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 10.04.2017 року)

Список учасників загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 10.04.2017року)

Протокол реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 10.04.2017 року)

Протоколи лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "КМФ" (.pdf) (розміщено 10.04.2017 року)

Протокол №1 загальних зборів акціонерів ПАТ "Котовська меблева фабрика" (.pdf) (розміщено 10.04.2017 року)

ПРОТОКОЛ №1 від 01.04.2017р. засідання наглядової ради товариства (.pdf) (розміщено 10.04.2017 року)