Новинки мебели

Відповідно до ст. 77 Закону України "Про акціонерні товариства", товариство надає своїм акціонерам доступ до наступних документів.

 

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ "Подільська меблева фабрика" (.pdf) опубліковано 08.04.2019р. 19:25

Статут ПрАТ "Подільська меблева фабрика" (.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ
УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”(.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”(.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ
З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ "ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”(.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ I ВИПЛАТИ
ДИВІДЕНДІВ У ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ "ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”(.pdf)

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Подільська меблева фабрика"(.pdf)

Положення про загальні збори ПрАТ "Подільська меблева фабрика"(.pdf)

Положення про наглядову раду ПрАТ "Подільська меблева фабрика"(.pdf)

Положення про виконавчий орган ПрАТ "Подільська меблева фабрика"(.pdf)

Положення ревізійну комісію ПрАТ "Подільська меблева фабрика"(.pdf)


У зв'язку зі зміною типу товариства та його перейменуванням наступні документи втрачають чинність з 03.05.2017р.


 

Устав ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Свидетельство о государственной регистрации ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Свидетельство о регистрации выпуска ценных бумаг
ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о правлении ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение об общем собрании акционеров
ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о наблюдательном совете
ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о порядке ознакомления акционеров
с информацией о деятельности ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в
ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)

Положение о корпоративном секретаре ПАО "Котовская мебельная фабрика" (.pdf)